top of page
Image by Annie Spratt

Hoe gaan we te werk?

Workshops

Via workshops kan je medewerkers laten samenwerken en ideeën bespreken.  Belangrijk is dat je medewerkers de nodige kennis hebben over de onderwerpen en ze voldoende autonomie krijgen om beslissingen te nemen.  De resultaten van workshops zijn meestal:

  • een goede beschrijving van de bestaande situatie

  • uitwerking van de nieuwe manier van werken

  • actiepunten om tot het beoogde resultaat te komen

We zorgen voor de planning en organisatie van de workshops en volgen de resultaten verder op. We leiden de workshops in goede banen en zorgen voor een terugkoppeling  binnen het bedrijf.

Optimalisatieplan

We maken samen een plan op om de bedrijfsorganisatie zo optimaal mogelijk te laten werken. Een optimalisatieplan heeft verschillende topics, afhankelijk van de deeldomeinen waarin het plan wordt uitgewerkt (verkoop, aankoop, logistiek, productie, HR,...). Dat kunnen bijvoorbeeld zijn:

  • Digitale optimalisaties

  • Nieuwe procedures en overlegstructuren

  • Opleidingstrajecten voor werknemers

Onze taak bestaat erin om samen het plan uit te werken en de invoering ervan verder op te volgen en te begeleiden.

Opleidingen

Nieuwe manieren van werken of andere bedrijfsprocessen geven dikwijls aanleiding tot het opleiden van je medewerkers.  Niet enkel interne  maar ook externe opleidingen.  Voorbeelden hiervan zijn:

  • coaching versus controle

  • communicatie binnen zelforganiserende teams

  • typologie van leadership 

Project beheer

Wanneer bepaalde optimalisatieplannen of andere projecten gedefinieerd zijn,  is het belangrijk dat de implementatie wordt opgevolgd.  Immers,  mooie plannen zonder uitvoering hebben weinig nut.

Het is onze taak om de projecten op te volgen, bij te sturen waar nodig en voldoende communicatie en terugkoppeling te voorzien.

Strategische consultancy

Omdat je bedrijf in ontwikkeling is door bvb groei, nieuwe klanten, nieuwe producten of wijzigingen op de markt, kan het zijn dat niet meer alle “neuzen in dezelfde richting” wijzen.  Het duidelijk definiëren van de missie en de visie van je bedrijf zal daarin terug duidelijkheid brengen.  Voor je werknemers is het belangrijk dat ze begrijpen wat de waarden van het bedrijf zijn en wat het strategisch plan is.

bottom of page