top of page

Business architectuur

Wat zijn je doelstellingen op korte en lange termijn? Hoe kan je het bedrijf best organiseren om de doelstellingen te behalen? Moeten de bestaande bedrijfsprocessen en overlegstructuren aangepast worden of niet?

Welke medewerkersprofielen passen het best in de business architectuur? 

We werken daarvoor samen een plan uit en begeleiden de implementatie van de business architectuur.

We richten ons naar het uitbouwen van een wendbare organisatie.

bottom of page