top of page

Strategische Consultancy

Tijdens een workshop gaan we in detail de verschillen uitleggen tussen missie en visie en reiken we de elementen aan om dit verder uit te werken. Je kan hierdoor je missie en visie verder vorm geven.

Indien gewenst, begeleiden we je in je denkoefening en geven we samen vorm aan je missie en visie.

We geven je inzichten hoe je strategie af te stemmen op je missie en je visie. Na de workshop moet het duidelijk zijn hoe je strategisch plan je missie en visie kan ondersteunen.

bottom of page